گندم ترافیک ترافیک علیخانی اجرای طرح شورای شهر

گندم: ترافیک ترافیک علیخانی اجرای طرح شورای شهر موتورسیکلت اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون پر جمعیت ترین خانواده دنیا در گینس ثبت شدند

بنا به گزارش روزنامه «دیلی میل»، یک مرد اوکراینی بعد از این که تعداد افراد خانواده اش به 346 نفر رسید، آماده ورود به کتاب رکوردهای گینس می شود.

پر جمعیت ترین خانواده دنیا در گینس ثبت شدند

پر جمعیت ترین خانواده دنیا در گینس ثبت شدند

عبارات مهم : جمعیت

بنا به گزارش روزنامه «دیلی میل»، یک مرد اوکراینی بعد از این که تعداد افراد خانواده اش به 346 نفر رسید، آماده ورود به کتاب رکوردهای گینس می شود.

پر جمعیت ترین خانواده دنیا در گینس ثبت شدند

پاول اسمینوک ۸۷ ساله، ۱۳ فرزند و ۱۲۷ نوه دارد. او آنقدر عمر کرده که نوه نوه هایش را که تعداد آنها به ۲۰۳ نفر می رسد را هم توانسته ببیند.

بنا به گزارش روزنامه «دیلی میل»، یک مرد اوکراینی بعد از این که تعداد افراد خانواده اش به 346 نفر رسید، آماده ورود به کتاب رکوردهای گینس می شود.

تابناک با تو

واژه های کلیدی: جمعیت | فرزند | خانواده | اخبار گوناگون

پر جمعیت ترین خانواده دنیا در گینس ثبت شدند

پر جمعیت ترین خانواده دنیا در گینس ثبت شدند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog